HYDROIZOLÁCIE A
TERMOIZOLÁCIE STRIECH

O NÁS

Vaša strecha, Naša starosť!

Firma Anti AQUA, s.r.o. sa ako profesionálna firma špecializuje na hydroizolácie plochých a šikmých striech, tepelné izolácie striech, hydroizolácie základov a podzemných diel, izolácie parkovísk i vodných diel, kanálov a skládok odpadov. Od roku 1992, t.j. od svojho vzniku postavila svoj ponukový program na dodávkach vysokokvalitných materiálov a najmodernejších technológiách.

Dôležitým bodom programu firmy je teoretické zvládnutie problematiky všetkých typov izolácií strešných plášťov. Vychádza z komplexného posúdenia pôvodného stavu strešného plášťa s určením porúch a vypracovaním návrhu riešenia rekonštrukcie, resp. opravy strechy. Vychádza aj z projektov vypracovaných projektantami, ktoré slúžia pre realizáciu služieb a ako podkladové materiály pre investora v rôznych variáciách.

Zákazník si môže vybrať pre neho najvhodnejší variant riešenia. Samozrejmosťou je dodávka strešného plášťa "na kľúč" so všetkými detailami, ktoré s ním súvisia. V rámci ponukového programu vieme tiež, v prípade potreby, zabezpečiť rôzne stavebné práce, výmeny bleskozvodov s následnou revíziou, klampiarske práce, likvidáciu strhnutej pôvodnej krytiny, dodávku a montáž svetlíkov a pod.

V spolupráci s ďalšími stavebnými firmami sa firma Anti AQUA, s.r.o. zúčastňuje výstavby nových objektov ako subdodávateľ špecializovaný na strešné plášte a všetky typy hydroizolácií. Podľa súčasného trendu sa orientuje na najviac používané systémy v Európe – fóliové a bitumenové hydroizolačné systémy z Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Česka. Neustále však sleduje vývoj nových materiálov a technológií a najnovšie poznatky z tejto oblasti sú v jej práci preferované.

Spoločnosť Anti AQUA, s.r.o. je členom Cechu strechárov Slovenska a všetky ponúkané technológie realizuje vlastnými vyškolenými pracovníkmi.

CERTIFIKÁTY

cech2015

DETAIL

View more
cech2015

DETAIL

View more
novaglass2015

DETAIL

View more
dakov

DETAIL

View more
alkor

DETAIL

View more
pamlistina

DETAIL

View more
bisnode

DETAIL

View more
flagon2015

DETAIL

View more
fatra2015

DETAIL

View more
vedag

DETAIL

View more
sika2016

DETAIL

View more
doveryhodna

DETAIL

View more
icopal

DETAIL

View more