HYDROIZOLÁCIE A
TERMOIZOLÁCIE STRIECH

PONUKA

Kde sú použité naše systémy, voda nemá šancu!

HYDROIZOLÁCIE
TEPELNÉ IZOLÁCIE
ZEMNÉ IZOLÁCIE
VEGETAČNÉ STRECHY
ISKROVÉ SKÚŠKY

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Technické riešenie jednotlivých hydroizolačných detailov je podrobne prepracované v rámci konkrétnej ponuky dodávky typov najmodernejších technológií strešných hydroizolačných systémov. Všetky strešné systémy dodávané firmou Anti AQUA, s.r.o. sú bezúdržbové, odolávajú ÚV žiareniu, vyznačujú sa vysokou životnosťou, univerzálnosťou a variabilitou v aplikácii na strechy s rôznym tvarom a sklonom.

Súčasťou dodávky strešného plášťa je dodávka klampiarskych a kotviacich prvkov, ukončovacích profilov, dažďových odvodňovacích systémov, sústavy odvetrávacích komínkov a pod.

PONUKA PRÁCE
UBYTOVANIE