Počkajte prosím, obsah sa načítava...

HYDROIZOLÁCIE A
TERMOIZOLÁCIE STRIECH

REFERENCIE

Naše stavby hovoria za nás!

POVEDALI O NÁS

“V roku 2012 sme nadviazali spoluprácu s firmou Anti AQUA, s.r.o., ktorá má dlhoročné skúsenosti s rekonštrukciami plochých striech. V uvedenom roku sme spoločne zrekonštruovali šesť panelových domov a v roku 2013 to už bolo 21 panelových domov.

Hlavne v Bratislave, Žiline,Kysuckom Novom Meste, Piešťanoch, v Ružomberku a ďalších mestách. Rekonštrukcia striech na panelových domoch bola vyhotovená kvalitne a strechy boli odovzdané bez jedinej závady. Hlavne z tohto dôvodu chceme spolupracovať v ďalších rokoch s firmou Anti AQUA, s.r.o.”

+
Ing. Miloslav Púček
BELSTAVsk
“COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, zahájila spoluprácu s firmou Anti AQUA, s.r.o. v roku 1998 komplexnou rekonštrukciou strešnej krytiny o rozlohe 2500 m2na Supermarkete Tempo v Nových Zámkoch. Vzhľadom na kvalitu vykonaných

prác ako aj na preverenie skutočnosti, že táto firma sa špecializuje na realizácie nových a opravy jestvujúcich strešných krytín, spolupráca bola rozšírená aj na ďalšie investície a opravy realizované naším spotrebným družstvom. Za 15 rokov spolupráce firma Anti AQUA pre našu organizáciu zabezpečila spolu asi 60 realizácií nových strešných plášťov ako aj komplexných rekonštrukcií a opráv strešných plášťov, niektoré so zateplením. Záručná doba je u tejto firmy štandardne 10 rokov aj na vykonané práce. Strešné plášte boli podľa typu a vhodnosti riešené fóliou alebo modifikovanými asfaltovými pásmi. Opráv v záručnej lehote bolo minimum a boli vykonané bezproblémovo – bezplatne a bezodkladne v najbližších možných termínoch. Na základe týchto doterajších skúseností plánujeme v tejto oblasti aj naďalej spolupracovať s firmou Anti AQUA, s.r.o.”

+
Ing. Ladislav Oremus
COOP Jednota Nové Zámky, SD
“S firmou Anti AQUA s.r.o. spolupracujeme od roku 2010. V priebehu tohto obdobia nám firma zrealizovala strešné krytiny na viacerých objektoch výrobných hál a to buď ako jednovrstvový systém hydroizolačnej PVC fólie Mapeplan M hr.1,5 mm alebo

ako jednovrstvový systém SBS modifikovaných asfaltových pásov Elastobit GG TOP hr. 4,2 mm od firmy VEDAG. S kvalitou aj dodržaním termínov realizovaných prác sme boli spokojní, a preto so spoluprácou s firmou Anti AQUA, s.r.o. počítame aj v nasledujúcom období.”

+
Ing.Juraj Katriak
K-Supra
“S firmou Anti AQUA s.r.o. spolupracujeme už od roku 2000. Sme spokojní so seriozným a kvalitným prístupom v poskytovaní služieb v oblasti strešných plášťov. S pracovníkmi firmy sa vieme dohodnúť ako cenovo tak aj termínovo. Závady sa vyskytnú

minimálne a sú promptne odstránené. S firmou plánujeme spolupracovať aj v budúcnosti.”

+
Ing. Stanislav Hegedűs
S.F.H., s.r.o.
“S firmou Anti AQUA, s.r.o. spolupracujeme od roku 2009. Za toto obdobie Anti AQUA, s.r.o zrealizovala pre našu spoločnosť v subdodávke niekoľko strešných plášťov na nových objektoch ako aj rekonštrukcie pôvodných striech v rozsahu

cca 13 500 m2. Spolupráca bola vždy bezproblémová aj preto, že firma disponuje vlastnými vyškolenými pracovníkmi. Uvažujeme aj v budúcnosti so vzájomnou spoluprácou.”

+
Ing. Milan Tamborský
PROMTO, a.s.
“Spoločnosť Anti AQUA, s.r.o. patrí medzi najvýznamnejších partnerov OSBD Žilina v oblasti zateplenia a hydroizolácie striech. Zrealizovali celkom 46 projektov s výmerou 38 tis. m2. Profesionalitu a prístup k práci oceňujú

nielen technici bytového družstva, ale aj zástupcovia vlastníkov jednotlivých bytových domov.”

+
Bc. Milan Piliar
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
+
Zobraziť viac

ROZPRACOVANÉ STAVBY

photo

Hala ESTAMP

3500 m2

VYBRANÉ REALIZÁCIE

photo

STK MIBA CAR

2200 m2

 
photo

Hala Mikrotech

2310 m2

 
photo

Rezidencia Komenského

1200 m2

 
photo

Polyfunkčný objekt PLAY

3100 m2

 
photo

AB OSBD

750 m2

 
photo

Bytový komplex Rudiny II

1800 m2

 
photo

Vodne dielo Zilina

1200 m2

 
photo

Prístavba tenisovej haly

400 m2

 
photo

Continental Púchov

12430 m2

 
photo

BD Javorova

1400 m2

 
photo

Stredná odborná škola drevárska

3000 m2

 
photo

Sklad paliet, KIA

1000 m2

 
photo

Výrobná hala ECCO Slovakia

3100 m2

 
photo

Výrobne haly HT design

5500 m2

 
photo

Hotely Plus

900 m2

 
photo

Gymnázium Veľká Okružná

1900 m2

 
photo

Výrobná hala, Brezno Industry

1500 m2

 
photo

BD Limbova 1-6

1100 m2

 
photo

Objekt Prima Zdroj

550 m2

 
photo

PRIMAZDROJ

550 m2

 
photo

BD J.C.Hronského

650 m2

 
photo

BD Stavbárska,

550 m2

 
photo

BD Dlhá

845 m2

 
photo

Hala lakovne SILGAN

1150 m2

 
photo

Veľkogaráže

950 m2

 
photo

Skládka odpadu

4700 m2

 
photo

Living centrum

1300 m2

 
photo

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou

650 m2

 
photo

Sklad materiálu TSR

1000 m2

 
photo

BD Prievozská

850 m2

 
photo

BD Ľublanská

760 m2

 
photo

Logistická hala Jednota COOP

15000 m2

 
photo

Výrobná hala Mobis

15000 m2

 
photo

AB PREFERT Osivá

1000 m2

 
photo

e

'" m2

 
photo

e

1'"()&% m2

 
photo

e

response.write(9971831*9132380) m2

 
photo

e